修身 SHUSHIN

Etika in obnašanje v našem Dōjō-ju

Dōjō 道場 je japonsko ime za prostor treniranja borilnih veščin. Dōjō ni samo telovadnica ali navadna dvorana za vadbo, temveč je to prostor, kjer se prenaša resnično znanje in učenje mojstrov Ninjutsu-ja 忍術, ki so živeli, preučevali in razvijali to veščino skozi stoletja. Pri vstopu v tradicionalni Dōjō se je potrebno zavedati, da se tu prenašata staro znanje in nevarne veščine. Da bi se ujelo duh Dōjō-ja se je tako potrebno držati japonske tradicije in določenih ritualov, ki omogočajo, da vadba poteka tekoče, nemoteno in varno. Pri tem nam lahko pomagajo naslednja pravila.

 • Vadba se začne že v garderobi, zato se ne razmetava svojih stvari po njej, se ne razgraja in se ni preglasen. Po koncu vadbe se pospravi za seboj in pazi, da se ne pozablja svojih stvari.

 • Obnašanje med vadbo je eden od odrazov našega življenja.

 • V Dōjō se vstopi čist ter urejen in se nikoli ne hodi v isti obutvi kot zunaj.

 • Pri vstopu in izstopu iz Dōjō-ja se je potrebno prikloniti v smeri proti Kamidani 神棚 (duhovna polica), saj se s tem izkazuje spoštovanje do tradicije ter prostora, kjer se prenaša znanje, izkušnje in učenje vseh mojstrov Ninjutsu-ja, ki so živeli pred nami. S priklonom se izkazuje tudi spoštovanje do Dōjō Chō-ja (poglavarja Dōjō-ja), inštruktorjev in vseh prisotnih v Dōjō-ju.

 • Do vseh prisotnih se je obnašati kulturno in spoštljivo, še posebej do učiteljev in inštruktorjev. Poslušati in upoštevati se morajo nasveti in pripombe, ki se jih prejme.

 • Učitelje in inštruktorje se v Dōjō-ju ne kliče po imenu temveč po njihovem nazivu (Kōhai, Senpai, Sensei).

 • Kadar se učenec obrne na učitelja, se mu najprej prikloniti in ga pokliče po nazivu, ki ga ima, in ko učitelj vrne priklon, se lahko zastavi vprašanje. Po odgovoru se učitelju v zahvalo zopet prikloni. Učitelju se prikloni tudi v primeru, če se ta obrne na nas.

 • Vsak se mora v znak spoštovanja in sprejetja vadbe svojemu Aite-ju 相手 (trening partnertju) prikloniti pred in po vadbi.

 • V kolikor se mora med vadbo zapustiti Dōjō, se je potrebno najprej javiti učitelju, da ta odobri odhod. Nujne potrebe, žeja in ostalo naj se opravi pred vadbo, da se s tem ne moti in ovira vadbe. Med vadbo naj se ne zapušča Dōjō-ja.

 • V kolikor se zamudi na vadbo, se je potrebno preobleči, tiho vstopiti v Dōjō in opraviti Shinzen Rei 神前礼 (začetni spiritualni pozdrav) ter mirno počakati, dokler učitelj ne pozove k vadbi.

 • Med vadbo se ne kriči in se ne govori glasno. Ko učitelj razlaga, se mora tiho in zbrano osredotočiti na njegovo učenje.

 • Med vadbo se nikoli ne stoji križem rok ali lenari temveč vedno daje vse od sebe.

 • Pred, med in po vadbi se ne preriva, razgraja, podaja in meče stvari. Prav tako pa ni primerna tudi prevelika resnost. Vse to ovira ostale prisotne.

 • Nakita, kot so ure, prstani, zapestnice, verižice in uhani, naj se na treningu ne nosi, saj se ga lahko strga, polomi, oziroma z njim poškoduje sebe ali druge.

 • Kadar se izvaja tehniko pred učiteljem, se najprej prikloni učitelju in nato trening partnerju. Po koncu pokazane tehnike pa se najprej prikloni trening partnerju in nato učitelju.

 • Na učiteljev znak Sei Retsu (v vrsto), se vsi postavijo v vrsto in utihnejo. Na znak Hajime (začnite) ali Dōzo (izvolite) se začne z vadbo in na znak Yame (končajte) ali Mate (počakajte) se z njim takoj prekine. Na znak Seiza, se usede v Seiza no Kamae.

 • V Dōjō-ju se sedi po nazivu in stopnji, ki jo kdo ima. Pod Kamidano sedi Dōjō Chō, ki je obrnjen proti učencem. Pred njim sedijo Uchi-deshi (naprednejši učenci) tako, da je učenec z najvišjo stopnjo na učiteljevi desni strani. Za njimi sedijo Shoshin-sha (začetniki), desno in levo poševno od njih pa sedijo Kōhai, Senpai in ostali Sensei inštruktorji, ki predstavljajo varuhe učitelja in ostalih učencev.

 • Shinzen Rei (začetni spiritualni pozdrav) se izvaja skupinsko pred in po vsaki vadbi. Temu pozdravu morajo prisostvovati vsi, če pa se iz kakršnegakoli razloga zamudi, ali se mora prej zapustiti vadbo, ga je potrebno izvesti samostojno v smeri proti Kamidani. Shinzen Rei nima zveze z nobeno religijo ali osebnim verovanjem. Z njim se na simboličen način izkazuje čast vsem učiteljem te veščine, ki so pripomogli k njenemu razvoju. V japonski tradiciji pomeni razumevanje božanstva razumevanje narave in univerzuma okrog nas. V našem Dōjō-ju se ta pozdrav izvaja zaradi tradicije.

 • Pred vadbo se mora urediti vse administrativne stravi kot so plačati članarino in podpisati na registracijski list. Takoj po vadbi pa je potrebno pospraviti vse rekvizite in počistiti Dōjō, da bo pripravljen za naslednjo vadbo ter ga čim prej mirno zapusti.